تیتر روزنامه های ورزشی امروز

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

تعریف مقاله و انواع آنانجام پایان نامه ارشدمدیریت

تعریف متن و انواع آن:

مطلب گونه ای نوشتار علمی فنی است که در محافل دانشکده ی و نیز در مراکز پژوهشی بسیار زیاد رایج است. در این نوشتار یک مورد معین واحد و به بهتر ی محدود شده بیان می شود و یا به مسئله ای به روشنی تعریف شده پرداخته می شود.

انواع مطلب :

مقاله از نظر نوع کیفیت و میزان اعتبار علمی به چند نوع تقسیم می شود.

1- مطلب پژوهشی: حاوی ایده یا موضوعی کاملا نو یافته، به این معنا که پژوهشگر طی یک کار پژوهشی دقیق، ایده، موضوع، یا روش ی را بیان می کند و به نتایج معین ی از تجزیه و تحلیل انجام شده، ارائه می کند که تازگی دارد.
2- مطلب تحلیلی: در این نوع مطلب ، نویسنده مساله یا ایده ای را که وجود دارد از جنبه هایی معملا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد نتایج معین ی از تجربه و نقد انجام شده، ارائه می کند که تازگی دارد.
3- مطلب تالیفی: در این نوع مطلب ، نویسنده با مطالعه ی متون علمی، مطالبی را درمورد یک ایده یا موضوع از منابع مختلف، گردآوری می کند و پس مطلب را با ساختاری جدید و طرح نتیجه گیری های معین گاه همراه با اعلام نظر تنظیم تالیف می نماید.
4- مقاله گزارشی: در این نوع مطلب که اکثرا گزارش تحلیل ها ی تست گاهی و یا مطالعات آماری در یک مورد است، نویسنده ضمن استفاده ازشیوه های موجود در تحقیق موضوع، نتایج مطالعه خود را گزارش می کند می تواند همراه با اعلام نظر، گاه نیز باشد، نتایج به یاری آمار و ارقام بیان می شوند. این نوع مطلب چنانچه در آن ازراهنمای های معتبر علمی تحلیل آماری مصرف شود و نتایج ارائه شده هم تازگی داشته باشد، می تواند یک متن تحلیلی تلقی شود.
اجزای مقاله :
1- عنوان مطلب : (که باید رسا مختصر معرف مقصود نویسنده محتوای مطلب باشد.)
2- نام فامیل نویسنده (نویسندگان)
3- وضعیت نویسنده (نویسندگان) از نظر شغلی (عنوان سازمانی)
4- عنوان محل کار نویسنده (نویسندگان)
5- چکیده : (در میزان یک پاراگراف)
6- مقدمه : (که جز متن مهم است.)
7- روش های تحقیق
8- تحلیل داده ها
9- بحث و نتیجه گیری
10- فهرست منابع مآخذ
11- چکیده انگلیسی
نکاتی درمورد نوشتن متن :
1- مطلب اکثرا فهرست مطلب ندارد.
2- اندازه مطلب علمی یا علمی – فنی اکثرا بین 6-12 صفحه است.
3- در انتهای چکیده مفاهیم اصلی یا اصطلاحات کلیدی مطلب می بایست قید شود.
4- تعداد منابع متن محدودیتی ندارد.
5- اکثرا ٌ عنوان متن با حروف درشت تر و عناوین داخلی با حروف ریزتر از حروف عنوان متن است.
مقدمه:
در مقدمه مبانی نظری موضوع مطلب ، قلمرو جغرافیایی یا موضوعی مقاله پرداخته می شود بر ارزش مساله موضوع و ابعاد آن تاکید می گردد.
روش تحقیق:
در این قسمت سؤال یا سؤالات تحقیق، فرضیه ها، جامعه آماری، نمونه گیری، روشهای گرد آوری اطلاعات روش تجزیه و نقد اطلاعات وبقیه موارد مربوط توضیح داده می شود.
تجزیه و تحلیل:
در این سری اطلاعات داده ها که در راستای هدف تحقیق آزمایش فرضیه ها مورد تجزیه نقد یا بحث قرار گرفته است، بیان می شود.
نتیجه گیری:
در اینجا به نتایج حاصل از بررسی تست ها فرضیه یا فرضیه ها مورد بحث قرار می گیرد معرفت حاصل از پژوهش یا به عبارتی دستاوردهای تحقیق در جهت کشف جدید بیان می گردد و نهایت گزارش علمی تحقیق تدوین و ارائه می شود.

  • علی منصوز
  • ۰
  • ۰دانلود آهنگ

ترانه شعر موزیک بی تو محسن یاحقی

به عشقت عادتم دادی از رفتن منو ترس و نگرانی وندی
خودت زندگیمو ساختی خودت جهان مو سوزوندی
تو با ابرازه رفیق داشتن منو با عشق هممسافرت کردی
خواستم تنها نشم منو به تنهایی وابسته تر کردی
هر لحظه بی تو سر کردم یه جهان گریه تو چشام اشک نیست دریاست
بی تو جون میکنم اما نمیمیرم تا اون روزی که عشقمو ازت پس بگیرم

تکست آهنگ بی تو محسن یاحقی

به قلبم عشقتو جایزه دادی به منه تنهایه بی کس تکیه دادی
تا به رفیق داشتنه تو خو گرفتم تو با رفتنت به چشم ام گریه دادی
تو با رفتنت به چشم ام گریه دادی
نفهمیدم که از لبخند چگونه به گریه افتآدم
شروع شد دردم از زمان ی که آسان دل به تو دآدم
از حسی که به من دادی رو لبهام خنده نمیشینه
فردی تا روز مرگ من منو خوشبخت نمیبینه
هر لحظه بی تو سر کردم یه جهان گریه تو چشام اشک نیست دریاست
بی تو جون میکنم اما نمیمیرم تا اون روزی که عشقمو ازت پس بگیرم
**

  • علی منصوز